Завершені теми

Заголовок Замовник Роки виконання
Космічний моніторинг геоекологічного стану морських вод і прибережних територій Азово-Чорноморського регіону, комплексна оцінка та прогнозування.
Етап 2013 р. Розробка принципів формування та підтримки спеціалізованого фонду космічних знімків в оптимальних спектральних діапазонах повної лінійки розрізнення, з метою оцінки екологічного стану морських акваторій.
НАН України 2013
Створення інформаційних та геолого-економічних моделей комплексного та еколого-безпечного використання мінеральної сировини у розвинутих та нових гірничовидобувних районах Етап І: Аналіз геолого-економічних параметрів та рівня геолого-економічної безпеки розвинутих та нових гірничодобувних районів. НАН України 2013
Розробка підсистем, електронних робочих місць та програмно-технічних комплексів інтегрованої інформаційно-аналітичної системи „Електронний Парламент”. НАН України 2013
Розробка засобів семантичного конвент-управління розподіленими інформаційними ресурсами навчально-освітнього порталу «Тарас Григорович Шевченко» НАН України 2013
Розроблення методів і моделей прогнозування забруднення атмосфери, водних систем та ґрунтів, розвитку зсувних процесів, аналізу стану природних ресурсів і мінерального складу надр. НАН України 2011-2013
Розроблення інформаційно-аналітичного центру місцевих органів виконавчої влади. НАН України 2011-2013
Розробка телекомунікаційних технологій побудови мереж наступних поколінь. НАН України 2011-2013
Розробка принципів організації інтегрованої геоінформаційної системи та створення геопорталу для управління територіальним розвитком та ресурсним потенціалом прибережно-морських територій Азово-Чорноморського регіону. НАН України 2012
Розробка програмного забезпечення інформаційно-інструментальної моделі порівняльного аналізу та збалансованості прогнозних показників Зведеного бюджету України” за проектом „Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної супер ЕОМ”. НАН України 2012
Оцінка екологічного впливу та геолого- економічних показників відходів видобутку мінеральної сировини для гірничо-металургійного комплексу. НАН України 2012
Розробка підсистем, електронних робочих місць та програмно-технічних комплексів інтегрованої інформаційно-аналітичної системи „Електронний Парламент”. НАН України 2012
Аналіз складних нелінійних динамічних систем, що використовуються у новітніх телекомунікаційних технологіях захисту інформації НАН України 2010-2012
Розробка методологічних засад моніторингу та аналізу розвитку інформаційного суспільства в Україні НАН України 2010-2012
Дослідження екологічних проблем, пов’язаних з впливом радіонуклідів на природне середовище, на основі методів радіаційної мінералогії, наномінералогії та комп’ютерного моделювання НАН України 2010-2012
Розробка аналітично-інформаційної системи прогнозування надзвичайних ситуацій на прирічкових територіях з використанням сучасних геоінформаційних технологій НАН України 2010-2012
Розробка методів, засобів та методичних рекомендацій щодо підтримки процесів управління знаннями в інформаційних середовищах навчального призначення НАН України 2010-2012
Розробка математичних моделей, методів та алгоритмів для програмно-моделюючих систем інженерно-технологічного призначення НАН України 2010-2012
Моделювання інформаційної взаємодії між центральними, регіональними та місцевими органами влади НАН України 2010-2012
Розробка базових складових мобільних біометричних і телемедичних підсистем НАН України 2010-2012
Розробка принципів організації інтегрованої геоінформаційної системи та створення геопорталу для управління територіальним розвитком та ресурсним потенціалом прибережно-морських територій Азово-Чорноморського регіону. Етап 2011 Створення сучасних INTERNET-технологій формування спеціалізованого фонду космічних знімків ділянок акваторій Азовського та Чорного морів. Які піддані техногенному забрудненню та програмно-алгоритмичного комплексу управління цим фондом. НАН України 2011
Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняного супер ЕОМ Розробка бази даних показників соціально-економічного та фінансового стану регіонів України та її інтеграція з підсистемою „База даних державного бюджету України” НАН України 2011
Оцінка екологічних ризиків та економічних збитків сучасних технологій розробки родовищ корисних копалин НАН України 2011
Розробка програмно-технічних засад, концепції, методології та архітектури інтегрованої інформаційно-аналітичної системи „Електронний парламент” НАН України 2011
Розробка принципів організації інтегрованої геоінформаційної системи та створення геопорталу для управління територіальним розвитком та ресурсним потенціалом прибережно-морських територій Азово-Чорноморського регіону. Етап 2010 Створення бази геоінформаційної системи оцінки рівня техногенних забруднень морських акваторій, прогнозу тенденцій і темпів змін їх екологічного стану та картографування екологічно напружених ділянок прибережної смуги на основі методів дишефрування по космічних знімках. НАН України 2010
Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняного супер ЕОМ Розробка та реалізація інформаційно-телекомунікаційних технологій для забезпечення підтримки процесів моніторингу та аналізу виконання місцевих бюджетів НАН України 2010
Оцінка екологічних ризиків та економічних збитків сучасних технологій розробки родовищ корисних копалин НАН України 2010
Практичне відпрацювання методики оцінки та прогнозу зміни складних гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів. Розділ 3. Програмно-технологічний комплекс розрахунку напружено-деформованого стану схилів у складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах України.
Детальніше >>
НАН України 2009
Створення програмно-технологічного комплексу моніторингу забруднення атмосфери і земель викидами автотранспорту уздовж автотрас і довкола міських агломерацій НАН України 2008
Розробка інформаційного забезпечення виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Мінеральні ресурси України та їх видобування» НАН України 2004-2006
Розробка і апробування алгоритмів і схем хаотичного кодування МОН України 2003-2006
Розробка і впровадження автоматизованої інформаційної системи «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (3 теми) Держкомпідприємництва України 2004
Розробка пілотного проекту системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади і системи обміну телемедичною інформацією (3 теми) Держкомзв’язку України 2003-2005
Аналіз проблем захисту інформації при її передачі, обробці та збереженні в органах державної влади НАН України 2004-2006
Дослідження стану інформатизації та проблем створення і впровадження систем інформаційно-аналітичного забезпечення державних органів влади НАН України 2004-2006
Розробка стратегії розвитку телекомунікаційних мереж в Україні НАН України 2000-2006
Розробка методологічних та організаційних засад впровадження дистанційного навчання в Україні та створення нових форм роботи з учнівською молоддю НАН України 2004-2006
Створення баз даних природних ресурсів та аналіз екологічних проблем в мінерально-сировинному комплексі України НАН України 2004-2006
Розробка математичних моделей та технічних рішень в галузі гідроаеродинаміки, вітроенергетики, архітектурно-екологічних проблем містобудування НАН України 2004-2006
Дослідження та розробка методів та засобів мобільного дистанційного моніторингу за станом здоров’я людини НАН України 2002-2006
Дослідження сучасного стану електромагнітного забруднення навколишнього природного середовища та створення комплексу програм для екологічного моніторингу НАН України 2003-2004
Розробка алгоритмів шифрування та дешифрування оцифрованої інформації, основаних на використанні динамічного хаосу НАН України 2001-2004