Теми, що виконуються

Тема Замовник Строки виконання
Створення інформаційних і алгоритмічних моделей та засобів трансдисциплінарної інтеграції мереж знань. НАН України 2014-2016
Розробка програмно-технічних комплексів взаємодії новітніх телекомунікаційних технологій з мережами загального користування. НАН України 2014-2016
Дослідження асиміляційного потенціалу поверхневих вод, геологічного середовища та приземної атмосфери в умовах техногенезу.   Розробка нових програмних засобів і технологій пошуку, впорядкування, обробки та представлення інформації у інформаційному просторі. НАН України   2014-2016  
Визначення загроз та заходів протидії економічним і соціальним наслідкам крупномасштабних аварій на об’єктах підвищеної хімічної та вибухо-пожежної небезпеки в умовах зростання техногенних ризиків. НАН України 2013-2015
Розроблення програмно-апаратного комплексу безперервного контролю за станом здоров’я людини, що підключений до інформаційно-аналітичної телемедичної системи надання медичних послуг. НАН України 2013-2015
Інформаційна складова процесів демократизації органів влади в Україні. НАН України 2013-2015
Розробка обчислювальних технологій моделювання нестаціонарних фізичних процесів. НАН України 2013-2015
Науково-технологічні засади формування інформаційно-освітнього простору на основі використання комп’ютерних онтологічних описів мережних баз знань. НАН України 2013-2015
Розробка аналітично-інформаційної системи прогнозування аварій та надзвичайних ситуацій на гідровузлах з використанням сучасних геоінформаційних технологій. НАН України 2013-2015
Дослідження радіаційно-активованих процесів та властивостей нанорозмірних утворень в мінералах і біомінералах, пов’язаних з радіаційним впливом на довкілля. НАН України 2013-2015
Розробка методів захисту інформації, які використовують новітні досягнення екстремальної теорії графів. НАН України 2013-2015
Розробка методів захисту інформації, які використовують новітні досягнення екстремальної теорії графів.
Разработка новых технологий по производству контактных линз для глаз (https://mrlens.com.ua/ru/contacts-lins/odnodnevnye-linzy).